Roadmap / Projektfremskridt

  • Nuværende projektfremskridt 70% 70%

Health-CAT startede i foråret 2017 med det formål at styrke syge-/plejesektoren med ny teknologi og forberede den på konsekvenserne af demografiske ændringer.

I løbet af behovsanalysen blev det hurtigt klart, at plejepersonalet allerede kan drage enormt fordel af teknologier, der er designet til at yde hjælp til plejepersoner i deres daglige arbejde. I centrum for vores indsats er derfor vores motto “Care for the Carers” (på dansk “Pleje til plejerne”).

%

Behovsanalyse

Først når en teknisk innovation giver en meningsfuld og integreret merværdi, kan den bruges i plejesektoren. Derfor stillede vi os alle vigtige og relevante spørgsmål i starten af projektet og kom til bunds af disse for at finde konkrete anvendelsesområder for en robotløsning. Vores projektpartner SDSI har udviklet forskningskonceptet og udført det sammen med SHS, RS, UZL og SDU i samarbejde med forskellige plejefaciliteter i Danmark og Tyskland.
Vi har identificeret to anvendelsesområder, der opfylder vores høje videnskabelige standarder, og som kan implementeres inden for rammerne af dette projekt:

1. Transport af små utensilier,
2. Lokalisere stort Equipment.

Detaljer om behovsanalysen findes i den offentlige behovsanalyserapport.

%

Udvikling: Styring, sensorer, interface, design

Udviklingen af det kørende skab og Equipment-Finder foretages af SDU, UZL og Robotize. Så vidt muligt satses på kendte og afprøvede teknologier, der er tilpasset eller videreudviklet til anvendelse af Health-CAT.

Transport af små utensilier – det kørende skab

Regulativer for selvstyrende enheder på hospitaler og plejehjem er meget strenge. Sikkerheden spiller derfor en vigtig rolle ud over det kørende skabs egentlige funktion. SDU udvikler sammen med Robotize styrings- og navigationssystemet. De understøttes af ekspertisen fra UZL på området sensorisk teknologi.

Mange mennesker er kritiske overfor nye teknologier. Det er derfor vigtigt at gøre anvendelsen så let som muligt, så den nye enhed accepteres af personalet. Sammen med vores netværkspartner Macio udvikler FH-Kiel interface- og usability-koncept til nem og intuitiv drift.

Sikkerhed er også et vigtigt aspekt indenfor design. Det kørende skab må ikke vælte let eller være ubevægeligt i nødsituationer. Til dette skal den være ren og desinficeres. Designstudent Tilia […] designede en prototype til projektet, som omfatter disse og mange andre vigtige designaspekter.

Lokalisering af stort udstyr – Equipment-Finder

Den daglige rutine for en plejeperson giver ikke altid mulighed for straks at bringe brugte hjælpemidler tilbage til sit opbevaringssted. Ved hjælp af en teknologi baseret på Bluetooth har søgningen en ende. Et kig på et interaktivt stationskort er nok til at lokalisere hjælpemidler, som fx kørestole.

Nyheder
 

Nyhedsbrev

Projektmøde (Odense)

Projektmøde (Odense)

Dagsorden: Aktuel status for UI-design, Bluetooth-tracking til sporing, opdatering af marketingstrategi, udviklingsplan for softwaren

Seminar med RoboCluster om emnet smart transport i medicin

Seminar med RoboCluster om emnet smart transport i medicin

En workshop om smart transport inden for medicin blev afholdt den 19. juni i den danske virksomhed RoboCluster. RoboCluster kombinerer dansk know-how inden for forskning, udvikling og design af robotik. Netværket tilbyder den nyeste viden om robotik såvel som...

Projektmøde og interimsevaluering (Odense)

Projektmøde og interimsevaluering (Odense)

Projektmøde i Odense fra 7 - 8. juni 2018 Dagsordenen omfattede: Forskerne og projektpersonalet præsenterede de seneste resultater fra mock up-testen til team’et.

Modelltest på SHS hospitalet

Modelltest på SHS hospitalet

Målet med mock up-testen ved Sygehus Sønderjylland (SHS) var at finde ud af, hvilke forhold der skal skabes på hospitalet i løbet af morgenrutinerne for at forenkle sygeplejerskernes arbejde og deres håndtering af Health-CAT. For eksempel blev et opkald og en...

Projektmøde (Odense)

Projektmøde (Odense)

Dagsorden: Opdateringer vedrørende års- og delårsrapport, ekstern kommunikationsplan, udviklingsarbejde gennem Robotize og specifikation af prototypens krav til forberedelse af mock-up-testen.

Kick-off-meeting på WHINN 2017

Kick-off-meeting på WHINN 2017

WHINN er en international konference om innovationer inden for sundhedsteknologi og sundhed, der omfatter sideløbende events, en udstilling, matchmaking og netværksaktiviteter. Leon Bodenhagen og Louise H. Gotfredsen forklarer i deres tale i anledning af det...