Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er porten til regionen Syddanmark for innovation og samarbejde mellem offentlige og private virksomheder.

SDSI’s vision er at skabe innovative løsninger til hverdagen. Centralt punkt hér er resultater i form af kvalitet, effektivitet og vækst i sundheds- og sociale sektorer. Tilbudene er kendetegnet ved involvering af brugere – dvs. patienter, beboere, pårørende og ansatte i alle discipliner – samt af udviklingen af idéer og dokumentation af deres værdier som grundlag for beslutninger. SDSI har også erfaring med at samle viden om løsninger, der er udviklet regionalt, nationalt og internationalt. Denne viden leveres i forbindelse med nye projekter og implementering af nye løsninger.

SDSI er specialiseret i at bestemme behov og kvalificere brugertest til nye teknologier. For eksempel har SDSI stor erfaring med at integrere interesserede parter og sammenligne behov på tværs af lande og kulturer. En detaljeret behovsvurdering sikrer, at aktuelle processer såvel som fremtidige potentialer både bestemmes, og at de faktiske behov identificeres som grundlaget for udviklingen af nye teknologier.

SDSI har samlet erfaring inden for robotik gennem flere år og er derfor en kvalificeret partner til behovsvurderingen af Health-CAT-projektet.