HealthCAT’s “Bo” – En rejse er ved at være slut!

HealthCAT’s “Bo” – En rejse er ved at være slut!

HealthCAT’s “Bo” – En rejse slutter

For mange mennesker rundt om i verden har 2020 været et år fyldt med udfordringer på grund af Covid 19-pandemien. Det var også tilfældet for Health-CAT’s projektpartnere. Ved udgangen af dette udfordrende år er projektet imidlertid også afsluttet efter en periode på mere end tre et halvt år (01.02.2017 – 15.11.2020) om at udvikle en robot til at lette byrden for plejepersonalet. For at fejre dette har vi produceret en film der viser fordelene ved denne udvikling af en robot sammen med slutbrugerne med afsæt i konkrete arbejdsprocesser. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores projektpartnere for deres gode samarbejde. En særlig tak går til vores ledende partner i Syddansk Universitet (SDU), repræsenteret ved projektleder Leon Bodenhagen.

En robots rejse ind i sundhedsvæsenet (film)

En robots rejse ind i sundhedsvæsenet (film)

En film af vores projektpartner SDSI

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er den centrale afdeling for sundhedsinnovation i Region Syddanmark. Med innovation som vores centrale fokus starter vores arbejde altid med brugernes behov, og vi anvender co-creation til at udvikle stærke løsninger, der tilfører værdi for borgerne og for sundhedssektoren. Dette gælder også for Health-CAT. Men hvordan er behov og use cases bestemt for et sådant projekt? Vores projektpartner SDSI har beskæftiget sig netop med disse spørgsmål i tre og et halvt år. En lærerig tur til centret og især for projektleder Louise Halgaard Gotfredsen, som hun fortæller i videoen. Hun optog denne film sammen med sit team og giver et interessant indblik i arbejdet i innovationscentret. God fornøjelse med at se den!

  • Formålet med filmen: at dele viden om processen i et internationalt robotinnovationsprojekt inden for sundhedspleje.
  • Fokus: Fokus er på processen, og resultaterne er inkluderet for at eksemplificere og belyse bestemte punkter.
  • Modtagere: Innovationsmiljøer

 

 

Health-CAT under covid-19

Health-CAT under covid-19

Siden årets begyndelse har Covid-19 sat sit præg i hverdagslivet over hele verden også inden for forskningen – herunder Health-CAT-projektet. Mellem den 28. marts og den 15. juni måtte grænserne mellem Tyskland og Danmark lukkes som en sikkerhedsforanstaltning for at inddæmme pandemien. I sidste ende blev de to partneruniversiteter lukket ned, og forskningsaktiviteter på universiteter, hospitaler og innovationscentre blev sat i bero. Udvekslingen mellem projektpersonalet samt planlægningen af yderligere testsituationer med prototypen på sygehusene gik derfor næsten helt i stå, kort før projektets afslutning den 30. juni. For nylig er det blevet afklaret, at en omkostningsneutral udvidelse af projektet frem til den 15. november er godkendt. Projektleder Leon Bodenhagen om fortsættelsen af projektet: “Vi er heldige, at udviklingsarbejdet således kan fortsættes og afsluttes på trods af udfordringerne.”

 

HealthCAT-Interface Design

HealthCAT-Interface Design

Vi trosser Corona en smule og viser en film, hvor Marlena Lütje, medarbejder hos softwarevirksomheden macio GmbH fra Kiel som er netværkspartner i HealthCAT, beskriver sin tilgang til design af brugergrænseflader i HealthCAT. Filmen blev lavet før Corona-krisen og skulle ikke forblive skjult for dig. Nyd den hold dig sund!

 

Health-CAT på mållinien

Health-CAT på mållinien

Vores prototype blev testet i en afdeling på Sydjyllands hospital fra 20. til 24. januar 2020.
Under testen var den på indsats både på dagvagten og på aftenvagten for at få et fuldstændigt billede af mulighederne.
Udviklere fra Syddansk Universitet – University of Southern Denmark og innovationsrådgivere fra Sydjyllands Hospital og Syddansk Sundhedsinnovation deltog i testen.
Et særligt fokus i denne test var på brugeroplevelsen. I kan snart lære mere om resultaterne af denne test.

Projektmøde (Odense)

Projektmøde (Odense)

Takket være vores partnere har vi fået mange oplysninger. Derudover blev der drøftet løsninger, der skulle føre til næste trin. En tak til vores arrangør og projektleder Leon Bodenhagen. Dagsordenen omfattede den aktuelle status for UI-design, Bluetooth-tracking til sporing og opdatering af marketingstrategien for Health-CAT i Tyskland.