HealthCAT’s “Bo” – En rejse slutter

For mange mennesker rundt om i verden har 2020 været et år fyldt med udfordringer på grund af Covid 19-pandemien. Det var også tilfældet for Health-CAT’s projektpartnere. Ved udgangen af dette udfordrende år er projektet imidlertid også afsluttet efter en periode på mere end tre et halvt år (01.02.2017 – 15.11.2020) om at udvikle en robot til at lette byrden for plejepersonalet. For at fejre dette har vi produceret en film der viser fordelene ved denne udvikling af en robot sammen med slutbrugerne med afsæt i konkrete arbejdsprocesser. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores projektpartnere for deres gode samarbejde. En særlig tak går til vores ledende partner i Syddansk Universitet (SDU), repræsenteret ved projektleder Leon Bodenhagen.