Siden årets begyndelse har Covid-19 sat sit præg i hverdagslivet over hele verden også inden for forskningen – herunder Health-CAT-projektet. Mellem den 28. marts og den 15. juni måtte grænserne mellem Tyskland og Danmark lukkes som en sikkerhedsforanstaltning for at inddæmme pandemien. I sidste ende blev de to partneruniversiteter lukket ned, og forskningsaktiviteter på universiteter, hospitaler og innovationscentre blev sat i bero. Udvekslingen mellem projektpersonalet samt planlægningen af yderligere testsituationer med prototypen på sygehusene gik derfor næsten helt i stå, kort før projektets afslutning den 30. juni. For nylig er det blevet afklaret, at en omkostningsneutral udvidelse af projektet frem til den 15. november er godkendt. Projektleder Leon Bodenhagen om fortsættelsen af projektet: “Vi er heldige, at udviklingsarbejdet således kan fortsættes og afsluttes på trods af udfordringerne.”