Projektmøde i Odense fra 7 – 8. juni 2018 Dagsordenen omfattede: Forskerne og projektpersonalet præsenterede de seneste resultater fra mock up-testen til team’et.