Dagsorden: Opdateringer vedrørende års- og delårsrapport, ekstern kommunikationsplan, udviklingsarbejde gennem Robotize og specifikation af prototypens krav til forberedelse af mock-up-testen.